Krusader

Souborový manažer

 • FTP (SFTP) klient
 • porovnávání adresářů
 • synchronizace adresářů
 • profily
 • výběr kódování při editaci texotvých souborů
 • rozšíření možností Krusaderu:
  • krename - hromadné přejmenovávání souborů
   • odstranění diakritiky
  • kdiff3 - porovnávání obsahů souborů

Instalace

sudo apt-get install krusader kdiff3 krename kio-ftps okteta; \
ln -s /usr/bin/krusader ~/.kde/Autostart/krusader

Volitelně

sudo apt-get install arj lha unrar p7zip-full unace rar rpm \
kget md5deep cfv

Nastavení

V Nastavení, Konfigurovat Krusader, Vzhled & Chování, Panel Nástrojové lišty, můžete zatrhnout:

 • = (zobrazí totéž, co ve vedlejším panelu)
 • ~ (domovský adresář)

V Nastavení, Konfigurovat Krusader, Vzhled & Chování, Režim označování, můžete změnit režim označování:

 • Režim Krusaderu (Režim Total-Commanderu)

V Nastavení, Konfigurovat Krusader, Obecné můzete upravit mazání souborů:

 • Smazat soubory (Přesunout do koše)

V Nastavení, Konfigurovat Krusader, Závislosti, Obecné upravte cesktu kdesu na /usr/bin/kdesudo.

Editor

Při editaci textového souboru můžete upravit i nastavení editoru.

V Nastavení, Nastavit editor, Úpravování upravte:

 • Vložit mezery místo tabulátorů

Tipy

 • klávesová zkratka Ctrl+. zobrazí (skryje) skryté soubory
 • Krusader je možné pomocí KIO slaves rozšířit např. o protokol FTPS (jako ftp klient je také možné použít např. aplikaci gftp, KFTPGrabber nebo FileZilla)
 • pokud často navštěvujete velké adresáře (mnoho souborů), můžete pro zvýšení rychlosti načítání v krusaderu vypnout "mime magick" (Záložka Obecné, nePoužívat magická čísla MIME typů)

Podobné aplikace: