Token

Modul je sám o sobě bezúčelný, poskytuje ovšem manipulační služby se znaky dalším modulům (umožňuje vkládat textové informace pomocí zástupných znaků).

  1. Rozbalte modul Token 8.x-1.0-alpha2  do adresáře modules (u Drupal 7 do sites/all/modules).
  2. V admin/modules (Moduly) modul povolte.

Další moduly:

  • Organic groups
  • Pathauto
  • Comment Notify
  • Drupal Commerce
  • Custom Tokens
  • přehled modulů, které používají nebo poskytují manipulační služby modulu Token