Upgrade status

Usnadňuje určit dobu, kdy je Váš web připraven k přechod na vyšší verzi Drupalu. Zobrazuje seznam nainstalovaných modulů a jejich stav:

 • dostupný
 • ve vývoji
 • zatím nebyl portován – v tomto případě máte dvě možnosti vyhledejte a Applies patch, nebo použijte modul CoderCreat patch

Instalace

 1. Naistalujte modul Update status.
 2. Rozbalte modul Upgrade status 5.x-1.3 do adresáře sites/all/modules.
 3. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
 4. V admin/logs/updates/upgrade (Administrace, Logy, Dostupné aktualizace, Upgrade status):
  • zvolte cílovou verzi Drupalu
  • kliknutím na záhlaví můžete řádek rozbalit a získat porobnosti o zvoleném modulu