Kontrola

V průběhu vytváření a zejména po dokončení webových stránek je třeba všechny stránky zkontrolovat, zda neobsahují chyby. Je možné využít jak on-line, tak i off-line validátory integrované v editorech.

 1. Obsah:
  • by měl být důvěryhodný
  • neměl by být v rozporu se zákony
  • není zkopírován z jiných stránek (originalita, plagiátorství)
   • plagtracker.com - kontrola doposud nezveřejněného textu
   • copyscape.com – kontrola duplicitních textů na konkrétní URL adrese
    • v placené verzi je možné
     • prohledat dávkově i celý web
     • zkontrolovat i doposud nezveřejněný text
     • využívat Copysentry – automatická kontrola webu (týdenní, denní)
    • pro vývojáře je k dispozici API
   • tineye.com - vyhledávání zkopírovaných obrázků, včetně jejich modifikací (výřez, koláž atd.)
    • pluginy pro Firefox a Internet Explorer
    • placené API pro vývojáře
   • tynt.com - při vložení textu do schránky (zkopírování) přidá automaticky řádek s informací o zdroji kopie
    • statistika kopírování
    • statistika návštěvnosti z takto zkopírovaného textu
    • Heatmap – barevné zvýraznění nejvíce kopírovaných částí textu
    • ke své funkci využívá JavaScript
  • obsahuje užitečné a aktuální informace
  • jsou správně používání strukturálních a sémantické elementy
  • má dostatečný kontrast mezi textem a pozadím
  • je čitelný
   • i bez načtených obrázků
   • při změně velikosti písma
  • stránky "ve výstavbě" nejsou zveřejněny
  • názvy a popisy stránek jsou objektivní
  • objem dat je optimalizován (grafika, multimédia)
  • nepoužívejte průhlednost u png obrázků (případně ošetřete průhlednost pro starší prohlížeče)
  • u png obrázků s průhledností zkontrolujte jejich funkčnost v IE6- (je možné vyřešit např. pomocí JavaScriptu)
 2. Dokument:
  • zejména navigace je funkční ve všech oblíbených prohlížečích uživatelů i bez:
   • povolených JavaScriptů (VisualBasic skriptů)
   • podpory Flash
  • při rozlišení 800x600 px není nutný horizontální posuv
  • obsahuje soubor favicon.ico
  • obsahuje základní meta elementy v hlavičce dokumentu (description, keywords, author, webmaster, copyright, robots, googlebot)
 3. Technologie:
  • validní zdrojový kód
   • W3C - pouze experimentální podpora pro HTML5 (nepodporuje RDFa metatagy)
   • validator.nu - úplná podpora HTML5
    • v nastavení zvolte: HTML5 + SVG 1.1 + MathML 2.0 + RDFa 1.1 + Microdata (nepoužívejte RDFa Lite verzi)
   • Total Validator
   • WDG HTML validator - umožňuje zkontrolavat celý web a je zdarma
  • funkční všechny odkazy – Total Validator, Xenus's Link Sleuth, SEO Spider (Windows, Mac, Linux)
  • validní kaskádové styly
  • bezchybné skripty
  • standardy US 508 a WCAG – Total Validator
  • optimalizace pro vyhledávače – SEO servis
  • barvy – Check My Colours
  • podrobnosti viz kontrola přístupnosti
  • rychlost (performance)
   • ověřte si chování webové stránky při nízké rychlosti připojení
    • Sloopy (multiplatformní aplikace) – pouze konkrétní stránka
    • Hardware IO Tools for Xcode (Mac)
     • Network Link Conditioner – celkové připojení do internetu
   • zjistěte si co web nejvíce zpomaluje při jeho načítání
    • webpagetest.org - stránka by se měla načíst do 2 sekund při simulovaném EDGE připojení (při načítání nad 3 s nepočká 40 % uživatelů)
     • CSS sprites
      • spritecow.com – jednoduché určení souřadnic včetně zvětšení pro Retina displeje enlightened
     • Minifikace (CSS, JavaScript)
     • Lazy loading
     • posílání statických souborů z domény bez cookies
     • nezobrazovat velké grafické prvky pozadí na mobilních zařízeních
    • developers.google.com/speed/pagespeed/insights – souhrn doporučení pro zvýšení rychlosti načítání stránek a uživatelského dojmu (mobilní zařízení, počítač) enlightened
    • tools.pingdom.com – DNS Health (root.cz, wedos.cz), Ping, Traceroute