Úvod

Drupal je univerzální systém (CMF – Content Management Framework) pro správu webového obsahu bez konkrétní oblasti zaměření. Jedná se o nástroj umožňující vytvářet vlastní datovou strukturu. Drupal nabízí možnost úplného oddělení obsahové části od vzhledu, což umožňuje jednoduchou změnu výsledného vzhledu.

Drupal si můžete ihned vyzkoušet:

 • trydrupal8.com
  • na 24 h
 • simplytest.me
  • napište "Drupal" (případně konkrétní modul či téma vzhledu) a zvolte požadovanou verzi
  • pouze na 30 minut včetně instalace

Drupal není jen obyčený CMS – Content Management System. Vzhledem ke své univerzálnosti je vhodný zejména pro zakázkové řešení přesně na míru dle požadavků zákazníka např.:

 • osobní stránky
 • webové portály (uživatelské, firemní, veřejné, zpravodajské)
 • intranety
 • články, blogy
 • diskusní fóra
 • katalogy (produktů, firem, nemovitostí)
 • e-komerce (elektronické obchodování)
 • sdílení souborů a adresářů
 • socilální sítě
 • peer-to-peer sítě
 • obrázkové a multimediální galerie
 • podcasting
 • vlastní webové aplikace
 • atd. – případně kombinace více oblastí najednou

Proč Drupal

 • tipy ke čtení:
  • drupalinnovations.com/blog/why-digital-agencies-love-drupal
 • GNU General Public License (GPL)
 • modulární architektura – základ tvoří pouze webový framework, který je možné rozšiřovat o specifické požadavky zákazníka
  • snadná rozšiřitelnost o další funkce např.
   • plánovač zobrazování a skrývání obsahu (automatická expirace)
   • proces schvalování příspěvků a komentářů
   • webové formuláře
   • ochrana formulářů proti spamu
   • efekty a animace (slideshow, carousel)
   • multimediální obsah
   • vestavěný správce souborů
   • kalendář akcí
   • automatický odpočet do začátku akce
   • rozesílání informačních zpráv (newsletter)
   • vynucená úroveň bezpečnosti hesel
    • definice zásad tvorby hesel
    • omezení neplatných pokusů o přihlášení
    • automatické odhlášení
    • zobrazení zvoleného obsahu po prvním přihlášení atd.
   • a dalších více než 20.000 dostupných modulů
  • jednoduché vytváření vlastních modulů
 • objektově orientovaná koncepce (z historických a praktických důvodu je využíváno jak procedurální, tak z větší části i objektově orientované programování)
 • využívá knihovnu PDO (PHP Data Objects), která umožňuje podporovat více databázových sytémů (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, SQL server, Oracle, DB2 atd.)
 • snadné vytváření obsahu
 • podporuje webové standardy a SEO optimalizaci pro vyhledávače
 • dobře zpracovaná jak uživatelská, tak i programátorská dokumentace včetně knižních vydání
 • podpora mnoha jazyků (kompletní česká lokalizace jádra a nejpoužívanějších modulů):
  • automatický import překladových GNU gettext (.po) souborů
  • možnost on-line překladů
  • vícejazyčné weby
 • vysoký výkon díky víceúrovňové cache a urychlování (omezování přenosů):
  • cache stránek
  • cache bloků
  • optimalizace přenosu dat (CSS, JavaScript)
  • při náhlém nárůstu přenosů (provozní špičky, DoS útoky atd.) může zahlcení serveru zabránit automatická optimalizace výkonu modulů
  • je možné omezit maximální počet současně připojených anonymních a registrovaných uživatelů
 • na systému nezávislý šablonovací systém témat vzhledu umožňuje vytvořit moderní design a napomáhá tak k propagaci značky organizace (uživatelské prostředí se podobá spíše webové než desktopové aplikaci)
  • možnost Responzivního Web Designu tj. webu, který je přístupný i na mobilních zařízeních (web přístupný od telefonů, přes smartphony, tablety až po desktopy) jehož hlavní výhodou je pouze jedna jednoduše udržovatelná verze webového obsahu přístupná pro "všechna" zařízení
 • automaticky vytvářená čistá URL (v kombinaci s jednoznačnou adresou node/nid)
 • vlastní správa uživatelů
 • systém přístupových práv na základě uživatelských rolí:
  • anonymní uživatel
  • přihlášený uživatel
  • správce fór
  • redaktor
  • vedoucí sekce
  • webmaster atd.
 • podpora OpenID
 • vlastní definice formy obsahu a toku dat s možností řazení, tagování a verzováním příspěvků
 • textový obsah prochází před zobrazením filtry (HTML, PHP, WIKI, typografie atd.)
 • možnost vestavěného WYSIWYG editoru
 • víceúrovňová navigační struktura
 • kategorizace obsahu
 • možnost vytváření strukturovaného dokumentu s vlastní navigací (obsah + přechod na předchozí a následující "kapitolu")
 • souborové přílohy (přiložené dokumenty)
 • komentáře
 • diskusní fórum
 • ankety
 • vzdálená správa obsahu (Blog API)
 • syndikace vstupního i výstupního obsahu (RSS agragátor)
 • fulltextové vyhledávání
 • logování důležitých událostí:
  • chybové zprávy (403, 404, stav systému)
  • dostupné aktualizace
  • statistiky stránek (počet zobrazení, nejlepší stránky, nejvíce odakzující stránky atd.)
  • sledování uživatelů (přihlášení, editace obsahu, nejaktivnější uživatelé atd.)
 • možnost využití instalačního profilu
 • velmi dobré zabezpečení viz např. Drupal Security Report (přehled nejběžnějších útoků a jejich řešení v Drupalu)
 • velká celosvětová komunita s tisíci programátory, kteří pracují na vývoji jak základního jádra, tak i ostatních modulů
 • nové JavaScript knihovny: jQuery 2.0, Underscore.js, Backbone.js
 • většina CSS tříd (first, last, odd, even) nahrazena CSS3 pseudo selektory
 • podporu IE8 je možné "vrátit" modulem "IE8"
 • atd.

Drupal 8

Novinky:

 • nová pole: Date, Email, Link (možnost propojení interního obsahu), Telephone, Reference (obsah, komentář, blok, soubor, termín, uživatel atd.)
 • Responsive images
 • Tour – průvodce systémem a nápověda
 • Multilingual: Configuration Translation + Content Translation + Interface Translation + Language
 • Configuration Manager: přenos nastavení mezi testovací a ostrou verzí webu
 • Webservices: HAL + HTTP Basic Authentication + RESTful Web Services + Serialization (JSON, XML)
 • Transliteration (v jádře) – ve verzi Drupal-8.0.6 ovšem stále nepřekládá názvy soubrů :(
 • BigPipe (až od verze Drupal-8.1.x) – zrychlení načítání stránky

Tipy:

 • drupal.org/project/config_installer
 • previousnext.com.au/blog/printing-any-drupal-entity-pdf
  • drupal.org/project/entity_print
 • github.com/arshad/drupal-template-helper
 • dokumentace a zdroje informací:
 • Configuration Management – oddělení obsahu od nastavení (což umožní mnohem jednodušší migraci nastavení mezi weby než např. doposud používané moduly Features, Strongarm atd.)
  • development <-> staging <-> testing <-> live
 • mobile first – moderní webové stránky a aplikace
  • úplná administrace na mobilních zařízeních
  • responsive témata již v základu
  • Theming Drupal 8
  • github.com/sqndr/d8-theming-guide
  • dannyenglander.com/blog/drupal-8-attaching-core-libraries-and-other-scripts-your-theme
 • administrace je tvořena pomocí Views – možnost úplné konfigurace administračního prostředí
 • zakomponování Symphony2 wrameworku
  • objektové programování téměř v celém Drupalu
  • redcrackle.com/blog/say-hello-world-drupal-8-basic-steps-involved-creating-custom-module-drupal-8
 • výstupem již nebude "natvrdo" formátované HTML, ale může být "cokoli" (json, xml atd.)
 • kontext kontroler (aktualizace jen konkrétního bloku na stránce)
 • zjednodušená multijazyčnost (snížení počtu požadovaných modulů na minimum)
  • pohodlné vytváření vícejazyčných webů
  • drupal.org/project/multilingual_demo
  • drupal8multilingual.org
 • Views, (Display Suite), Manage form display i CKEditor jsou již součástí jádra Drupal 8 a navíc kromě normálního WYSIWYG "edit" módu nabízí i luxusní přímou "inline" editaci
  • úplná konfigurovatelnost administračního prostředí pomocí Views
 • zlepšení uživatelského prostředí pro editory
 • Twig – rychlý, flexibilní a hlavně bezpečný šablonovací systém
  • oddělení logiky a vzhledu
  • nevyžaduje znalosti PHP
  • pro zobrazení všech dostupných proměnných je možné v šabloně použít funkci {{dump()}}, pro konkrétních proměnných např. {{ dump(user, categories) }} nebo povolit "debug mode" v sites/default/services.yml atd.
  • PHPTempate vs Twig Engines
  • http://running-on-drupal8.co.uk/blog/twig-blocks-drupal
  • http://www.stevector.com/posts/2013/10/d8-twig-extends.html enlightened
 • PHP standardy (PSR-0, PSR-4, Namespaces, Traits)
 • Namespaces
 • Dependency injection and Services – koncept umožňující psát nezávislé funkční celky, které je následně jako Services možné použít v jiných částích aplikace (umožňuje např. mimo jiné psát efektivní Unit testy)
  • "web services" přímo v jádře, tudíž je možné publikovat obsah přímo v JSON nebo XML formátu
 • PhpUnit testy – umožňují efektivně a v krátkém čase otestovat business logiku a API (i z vlastního IDE)
 • Tipy ke studiu: OOP, Symphony, Doctrine\Common\An­notation, EasyRDF, Guzzle, Assetic, PhpUnit, Twig, Zend\Feed, Composer, PHPUnit atd.
 • přístupnost
  • "Area Live announcements" umožňuje vytvářet přímý výstup pro čtečky obrazovek zrakově postižených návštěvníků
  • WAI-ARIA
  • nativní podpora sémantického HTML5
 • rychlost, výkon a škálovatelnost
  • buytaert.net/making-drupal-8-fly
  • BigPipe – dynamické načítání obsahu stránek
  • SmartCache – vnitřní vyrovnávací paměť
 • Tipy:
  • pro produkční web nepoužijte vývojovou (dev) verzi – v popisu každé verze čtete, jaké jsou možnosti aktualizací
  • Proposal to create a Drupal 8 User Manual
  • appnovation.com/blog/generating-automatic-style-guide-drupal-8-theme
  • thenoccave.com/2015/01/08/drupal-8-add-the-current-title-to-the-breadcrumb/
  • drupal.org/node/2634364 - How to add a node ID as class to the <body> tag in D8
  • mediacurrent.com/blog/adding-custom-styles-ckeditor-wysiwyg

Patch:

 • drupal.org/node/2320037 – oprava překladu zkratek v Toolbaru

CSS

 • odstranění "blikání" administrační lišty
  • .toolbar-tray {
    margin-top: 39px;
   }

Budoucnost:

Historie:

 • Drupal 8 byl vydán dne 19. listopadu 2015
 • Drupal 7 byl vydán dne 5. ledna 2011
 • Drupal 6 byl vydán dne 13. února 2008
 • Drupal 5 byl vydán dne 15. ledna 2007
 • Drupal 4 byl vydán dne 15. června 2002
 • Drupal 3 byl vydán dne 15. září 2001
 • Drupal 2 byl vydán dne 15. března 2001
 • Projekt Drupal vytvořil dne 15. ledna 2001 Dries Buytaert