Snippety

Snippet je malý znovupoužitelný kus programového kódu, který může např.:

  • zobrazit uvítání uživatele, nebo upozornit na to, že uživatel ještě není registrován (page.tpl.php)
  • dynamicky zobrazovat další obsah – například pomocí zjištění ID autora článku zobrazit relevantní odkaz atd. (node.tpl.php)