jQuery

Výhody použití Behaviors v Drupalu:

Příklad obecného jQuery:

$(document).ready(function () {
 // Do some fancy stuff.
});

Příklady použítí jQuery v Drupal 7:

A)

(function ($) {
 // To understand behaviors, see https://drupal.org/node/756722#behaviors
 Drupal.behaviors.my_custom_behavior = {
  attach: function(context, settings) {
   // Place your code here.
  }
 };
})(jQuery);

B)

// JavaScript should be made compatible with libraries other than jQuery by
// wrapping it with an "anonymous closure". See:
// – https://drupal.org/node/1446420
// – http://www.adequatelygood.com/2010/3/JavaScript-Module-Pattern-In-Depth
(function($, Drupal, window, document, undefined) {
 Drupal.behaviors.myModuleBehavior = {
  attach: function (context, settings) {
   $('input.myCustomBehavior', context).once('myCustomBehavior', function () {
    // Apply the myCustomBehaviour effect to the elements only once.
   });
  }
 };
})(jQuery, Drupal, this, this.document);

Příklad předání proměnné z PHP do JavaSkriptu:

Dokumentace:

Dočasné zobrazení vlastního textu ve vyhledávacím poli

Příklad použití jQuery – zobrazující se text Text... ve vyhledávacím poli:

 1. V tématu vzhledu vytvořte adresář scripts/obsahující soubory jquery.autofill.jsjavascript.js (z přiložených souborů odstraňte příponu .txt).
 2. Do .info souboru tématu vzhledu přidejte řádky:
  scripts[] = scripts/javascript.js
  scripts[] = scripts/jquery.autofill.js
 3. Zobrazte blok Search a vyzkoušejte výsledek.
PřílohaVelikost
jquery.autofill.js.txt1.97 KB
javascript.js.txt157 bajtů

Uživatelská přívětivost vlastního vyhledávacího bloku

Příklad použití jQuery – při přejetí myší zůstane blok chvíli zobrazen, při kliku na záhlaví zůstane zobrazen trvale, při opětovném kliku se skryje:

 1. V tématu vzhledu vytvořte adresář js/ obsahující soubor search_exposed_block.js (z přiloženéo souboru odstraňte příponu .txt).
 2. Do .info souboru tématu vzhledu přidejte řádky:
  scripts[] = js/javascript.js
  scripts[] = js/jquery.autofill.js
  • u tématu Omega je zápis odlišný:
   libraries[search_exposed_block][name] = Toggle search exposed block
   libraries[search_exposed_block][description] = Toggle search exposed block
   libraries[search_exposed_block][js][0][file] = search_exposed_block.js
   libraries[search_exposed_block][js][0][options][weight] = -20

 

PřílohaVelikost
search_exposed_block.js.txt1.59 KB